Privacy


Beste bezoeker/klant,


Pc-pro verklaart dat zij alle gegevens die bekomen worden via online-inschrijvingen,
fakturatie, herstellingen, enz.,
enkel voor zichzelf zal gebruiken om de klant een goede service te kunnen bieden.


Geen enkel gegeven zal worden overgemaakt aan derden.


U kan als bezoeker/klant uw gegevens
ten allen tijde wissen uit de bestanden van Pc-pro.


Dit, hetzij via mailing, hetzij via een online-service die aangeboden wordt op deze website.